Smedbyn i Huskvarna

Den internationella gästateljén i Smedbyn har skapats av Jönköpings kommun i samarbete med Region Jönköpings län, för att stödja och främja den konstnärliga utvecklingen.

 

Under en begränsad tid får en konstnär tillfälle att fördjupa sin produktion i den internationella gästateljén och blir Artist in Residence. Konstnären får också tillfälle att interagera med invånarna, i första hand med aktörerna i Smedbyn och den intilliggande förskolan.