Smedbyn i Huskvarna

Något lite om Smedbyns historia

I ett krigiskt 1600-tal, ställdes krav på tillverkning av vapen för svenska härtåg i främmande land.

År 1620 lades grunden till Jönköpings faktori.

Vid det kommande sekelskiftet fanns sex faktorier i landet.

 

Vapentillverkningen påbörjades i Jönköping vid Dunkehallaån, men eftersom vattenkraften där inte räckte för önskad tillverkning, flyttades verksamhet till Huskvarna, där Huskvarnaån gav väsentligt bättre förutsättningar för dessa. Pipborrarverkstäder och slipverkstäder anlades i Huskvarna med åtföljande behov av arbetskraft.

 

Landshövding Erik Dahlberg gjorde en framställan hos kung Carl XI om att få uppföra bostäder efter förslag från faktor Billing.

 

Kungen godkände förslaget och befallde landshövdingen att påbörja projekteringen av 40 hantverkarhus, faktorsbostad och kapell med kyrkogård.